Ταυτότητα

Να διασφαλίζεται η ζωή και η περιουσία των πολιτών

Η εταιρεία μας έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει επ' ωφελεία των πελατών της και της αγοράς τις επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις, την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των Μετόχων και των Συνεργατών της στους τομείς της Ασφάλειας, της Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και της Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον φιλοδοξεί να προωθήσει στην αγορά πρωτοπόρες, καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις με ουσιαστικές και αποτελεσματικές δράσεις στα θέματα και στους τομείς της δραστηριότητάς της. Έτσι ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά κατά τον καλύτερο τρόπο η ζωή και η περιουσία των πολιτών από τους κινδύνους εγκληματικών ενεργειών, εμπρησμών και λοιπών καταστροφών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.

Να καλλιεργηθεί το αίσθημα ασφάλειας

Στόχος της εταιρίας είναι να καλλιεργήσει το αίσθημα ασφάλειας και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γενικότερα στα θέματα της εξειδικευμένης διακινδύνευσης από τους εμπρησμούς, την εγκληματικότητα, τις θεομηνίες κλπ.

Με την ευαισθησία των ανθρώπων που γνωρίζουν πραγματικά

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται αντιμετωπίζονται ως τώρα από την αγορά αποσπασματικά και πολλές φορές χωρίς την απαιτούμενη και αναγκαία εξειδικευμένη γνώση αλλά και χωρίς την ευαισθησία του ανθρώπου που γνωρίζει πραγματικά.

Ιστορικό

Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών οικονομικής, νομικής και τεχνικής φύσης, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Γαλατσίου 2-4 & Πατησίων, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, Τ.Κ. 11141, Τηλέφωνο: 210-2116606, Fax: 210-2236554, email: mail@d-d.gr.
Διοίκηση
Μέτοχοι και Διαχειριστές είναι οι:

Νικόλαος Διαμαντής
του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)

Λουκάς Β. Διαμαντής

Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

Στοιχεία διεύθυνσης