ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Δικαστικός Πραγματογνώμονας ειδικός σε θέματα:

 • Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού
 • Διερεύνησης Αστικών και Δασικών Πυρκαγιών
 • Αξιολόγησης καλής λειτουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα καθώς και εκτίμηση ζημιών.

 

Ημερομηνία Γεννήσεως 4-11-1958

Τόπος Μακρακώμη Φθιώτιδος

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμος με τη Θεοδώρα Παπαχρήστου του Δημητρίου με δύο παιδιά.

Στρατιωτική Θητεία

 • Ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού από το Μάρτιο του 1978 έως τον Ιούλιο του 1980.

 • Ως Διοικητής Λόχου Υποστήριξης Τάγματος και Διαχειριστής Εφοδίων.

Σπουδές

 • 1982 Πτυχίο Σχολής Αρχιπυροσβεστών

 • 1985 Πτυχίο Σχολής Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Ισότιμο ΑΕΙ)

 • 1991 Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμόρφωση

 • Διερεύνηση Εμπρησμών Δασικών Πυρκαγιών από το τμήμα της Δασικής Υπηρεσίας του FBI των USA (Wild Fire Origin and Cause Determination Course, United States Forest Service Law Enforcement & Investigations). Φωτογραφίες

 • Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, Τμήμα Κατωτέρων Επιτελών

 • Διαχείριση Κρίσεων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

 • Διερεύνηση Εγκλημάτων Εμπρησμού. (Fire Crime in Europe), Newcastle, 2008 Φωτογραφίες


Πυροσβεστικό Σώμα

Κατάταξη: Δόκιμος Πυροσβέστης Σεπτέμβριος 1980

Αποστρατεία: Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Μάρτιος 2008

Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

 • Τέσσερα συνεχή έτη στο Τμήμα Πυρασφαλείας – Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης πόλης Αθηνών.

Ως ειδικός ανακριτικός υπάλληλος διερεύνησα εκατοντάδες περιπτώσεις εγκλημάτων εμπρησμού και πραγματοποίησα δεκάδες συλλήψεις. Μεταξύ αυτών σύλληψη επικίνδυνου εμπρηστή που δρούσε στο κέντρο της πόλης των Αθηνών με εμπρησμούς σε παλιά Ι.Χ. και φορτηγά οχήματα, σύλληψη του περιβόητου Ματέϊ Σορίν με συνεργό του για εμπρησμούς σε μοτοποδήλατα. Σύλληψη του εμπρηστή παλαιών νεοκλασσικών κτιρίων και υπογείων στο κέντρο της Αθήνας. Σύλληψη εμπρηστή δασών στο Κορωπί και άλλες πολλές. Για τη δράση αυτή μου απονεμήθηκε από την Υπηρεσία η ηθική αμοιβή της Ευαρέσκειας.

 • Τέσσερα συνεχή έτη στο Νομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μελετών με παράλληλα καθήκοντα Τμηματάρχου στο Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματισμού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν σημαντικά Νομοθετήματα όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Νόμος για τον Εθελοντή Πυροσβέστη, ο Κανονισμός Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, το Προεδρικό Διάταγμα για τις κρίσεις και προαγωγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η Εγκύκλιος Διαταγή για τη διενέργεια ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, το Προεδρικό Διάταγμα για τις ηθικές αμοιβές του Πυροσβεστικού Σώματος, τα Παράσημα, τα Μετάλλια και οι διαμνημονεύσεις που απονέμονται στο προσωπικό του και άλλα πολλά.

 • Έξι έτη στη Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ως εκπαιδευτής Δοκίμων Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών

Κοσμήτορας (Διευθυντής Σπουδών) του Τμήματος Δοκίμων Ανθυποπυραγών. Φωτογραφίες

Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής, της οποίας υπήρξα ο πρώτος Διοικητής ο οποίος και οργάνωσα το σύνολο των κτιριακών, οργανωτικών, διοικητικών και εκπαιδευτικών υποδομών σε ένα χώρο ο οποίος προβλέπονταν για διαφορετικές χρήσεις. Φωτογραφίες

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών υπήρξα μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Πυροσβεστική Εκπαίδευση» έκδοση 1996, του Εγχειριδίου «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» έκδοση 2005 και του βιβλίου «Πυροσβέστης και Σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα» έκδοση 2007. Φωτογραφίες

 • Οκτώ συνεχή έτη στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ως Τμηματάρχης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού

Ως Διευθυντής Οικονομικών

Ως Κλαδάρχης του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Φωτογραφίες

Στο διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προμηθειών και δημιουργίας Υποδομών αξίας άνω των 100.000.000 ευρώ. Επιπλέον σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Ολυμπιακό Πρόγραμμα του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο περιελάμβανε τη προμήθεια Πυροσβεστικών οχημάτων, οχημάτων ειδικού εξοπλισμού, ελικοπτέρων, μέσων ατομικής προστασίας, ατομικός πυροσβεστικός εξοπλισμός, πυροσβεστικά πλοιάρια και κτιριολογικό πρόγραμμα δέκα Πυροσβεστικών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Επίσης υλοποιήθηκε πρόγραμμα προμήθειας 165 Δασικών Πυροσβεστικών Οχημάτων με τη διαδικασία της Διακομματικής Επιτροπής Προμηθειών Σημαντικής Οικονομικής Τεχνικής Αξίας (ΣΟΤΑ).

Τέλος μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ σημαντικά έργα για το Πυροσβεστικό Σώμα όπως: κατασκευή επτά Πυροσβεστικών Σταθμών, έργο το οποίο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης (αναδείχθηκε Ανάδοχος) καθώς και έργα όπως η κατασκευή του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και το Αρχηγείο καθώς και η κατασκευή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών και Πιστοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος. Έργα τα οποία ήδη εγκρίθηκαν και επίκειται η υλοποίησή τους. Παράλληλα σχεδιάστηκε ο Πυροσβεστικός Εξοπλισμός για την λειτουργία των Πυροσβεστικών Σταθμών των νέων Εθνικών Οδών. Φωτογραφίες

Πέρα από τις παραπάνω υπηρεσίες υπηρέτησα επίσης:

 • Στον Α’ Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών ως Πυροσβέστης.

 • Στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως Δόκιμος Αρχιπυροσβέστης και δόκιμος Ανθυποπυραγός.

 • Στο 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών ως Αξιωματικός Επιχειρήσεων με τους βαθμούς του Υποπυραγού και του Ανθυποπυραγού.


Ηθικές και Υλικές Αμοιβές

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου απονεμήθηκαν οι παρακάτω ηθικές και υλικές αμοιβές:

Α) Ευαρέσκεια για καταδίωξη και σύλληψη επικίνδυνου εμπρηστή με σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του και μεγάλη δράση σε εμπρησμούς.

Β) Εύφημος μνεία και υλική αμοιβή για εξαίρετη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των σεισμών του Αιγίου.

Γ) Εύφημος μνεία και υλική αμοιβή για εξαίρετη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των σεισμών της Αττικής στη Πάρνηθα. Φωτογραφίες

Δ) Εύφημος μνεία για εξαίρετη πράξη, συμμετοχή στην συγγραφή και έκδοση του εγχειριδίου «Πυροσβεστική Εκπαίδευση»

Ε) Εύφημος μνεία και υλική αμοιβή για τη συγγραφή τριών εγχειρίδιων που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ΣΤ) Χρυσός Σταυρός και Αστέρας του Τάγματος της Τιμής.

Ζ) Χρυσός Σταυρός και Αστέρας του Τάγματος του Φοίνικα.

Η) Διαμνημόνευση Α΄ Τάξης Αξίας και Τιμής.

Θ) Διαμνημόνευση Α΄ Τάξης Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας.

Ι) Διαμνημόνευση Α΄ Τάξης Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κ) Διαμνημόνευση Γ΄ Τάξης Διοίκησης Πυροσβεστικών Μονάδων.

Επισημαίνουμε ότι όλες οι κρίσεις και προαγωγές κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ήταν κατ’ εκλογήν μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου και κατ’ επιλογή στους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς.

Εξειδικευμένες Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

 • Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια της κρίσης που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007 από τις μεγάλες πυρκαγιές της Πελοποννήσου. Φωτογραφίες

 • Μέλος της Μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τα έτη 2006 και 2007.

 • Ειδικός Εισηγητής στην Διακομματική επιτροπή για Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ) προμήθειες για εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (600 πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων, πυροσβεστικά πλοιάρια κλπ).

 • Ειδικός εισηγητής στη Διακομματική Επιτροπή για Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ) για προμήθειες 165 δασικών πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων κατά το διάστημα 2006-2007.

 • Ολυμπιακός Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης για το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Φωτογραφίες

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνοοικονομικής Μελέτης Διαχείρισης Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Μικτής Επιτροπής Αξιολόγησης Εναερίων Μέσων Δασοπυρόσβεσης (Α/Φ) του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορίας. Φωτογραφίες

 

 • Πρόεδρος ή Μέλος σημαντικών Επιτροπών του Πυροσβεστικού Σώματος που είχαν σχέση με την εκπαίδευση, οργάνωση, λειτουργία, και τη δομή του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τον εξοπλισμό του.


Λοιπές Υπηρεσιακές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες


Συγγραφή Βιβλίων

 • Κανονισμός Στολών Πυροσβεστικού Σώματος, έκδοση 1992.

 • Πυροσβεστική Εκπαίδευση, έκδοση 1996.

 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, έκδοση 2005.

 • Πυροσβέστης και Σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα, έκδοση 2007.

 • Εφαρμογές Δημοσιονομικού Δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, έκδοση 2007


Μελέτες – Εργασίες – Άρθρα

 • Το έγκλημα του εμπρησμού από Ποινική άποψη.

  • Εργασία που κατατέθηκε στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

 • Εγκληματολογική και Ανακριτική προσέγγιση του εμπρησμού.

  • Σημειώσεις για το μάθημα Ανακριτικής και Εγκληματολογίας της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι υπό έκδοση σχετικό εγχειρίδιο,

 • Δυνατότητα εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εργασία που κατατέθηκε στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

 • Σήματα ασφαλείας και ασφάλεια στους χώρους εργασίας,

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

 • Ατομικά μέσα προστασίας του Έλληνα Πυροσβέστη,

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

 • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις κατά την διάρκεια διαχείρισης κρίσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Εισήγηση σε σεμινάριο Επιμόρφωσης του ΕΚΚΑΒ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι υπό έκδοση σχετικό βιβλίο.

 • «Δασικές πυρκαγιές και Τοπική Αυτοδιοίκηση ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων»

Περιοδικό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ιούλιος 2008,

 • Εκδότης του περιοδικού «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ».

Επίσημο έντυπο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για 11 συνεχή χρόνια με δεκάδες νομικά, επιστημονικά και συνδικαλιστικά άρθρα και εργασίες.


Διδακτική Εμπειρία

Καθηγητής για 15 συνεχή χρόνια:

 • Στις Σχολές Πυροσβεστών στο μάθημα Κανονισμός Εκπαίδευσης

 • Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών στο μάθημα Ποινικής Δικονομίας

 • Στη Σχολή Ανθυποραγών στα μαθήματα της Ποινικής Δικονομίας, Εγκληματολογίας και της Ανακριτικής.

 • Στη Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ως Καθηγητής σε θέματα Δημοσιονομικού Δικαίου.

 • Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στα μαθήματα Διαχείρισης κρίσεων – Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις


Συνδικαλιστική Δράση

 • Ιδρυτής της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Φωτογραφίες

 

 • Πρόεδρος και Γ.Γ του Δ.Σ. της Ένωσης για 6 συνεχείς θητείες. Φωτογραφίες


 • Εκπρόσωπος - Μέλος ΕΑΠΣ στην Ομοσπονδία των Αξιωματικών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ευρώπης (FEU). Φωτογραφίες

 

 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρώπης με θέμα «Επαγγελματίας και Εθελοντής Πυροσβέστης», Απρίλιος 2001. Φωτογραφίες

 

 • Συμμετοχή σε δεκάδες Επαγγελματικά Συνέδρια, Εκθέσεις και Σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη. Φωτογραφίες

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)

  Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

  Ηθικές και Υλικές Αμοιβές

  Λοιπές Υπηρεσιακές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες

  Εξειδικευμένες Υπηρεσιακές Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από το United States Forest Service Law Enforcement & Investigations.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από το United States Forest Service Law Enforcement & Investigations.

 

 

Επίσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Παρισίων κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου έτους της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών.
Επίσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Παρισίων κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου έτους της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών.

 

Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής.
Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής.

 

Πρώτοι Πυροσβεστικοί αγώνες στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών.
Πρώτοι Πυροσβεστικοί αγώνες στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών.

 

Υπηρεσιακές δραστηριότητες
Συμμετοχή Πυροσβεστικού Αεροσκάφους CANADER CL-415 σε εκπαιδευτική άσκηση στα Βίλια Αττικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάρνηθα 1999
Πάρνηθα 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος
Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

 

Εκπρόσωπος - Μέλος ΕΑΠΣ στην Ομοσπονδία των Αξιωματικών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ευρώπης (FEU).
Εκπρόσωπος - Μέλος ΕΑΠΣ στην Ομοσπονδία των Αξιωματικών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ευρώπης (FEU).

 

Συνάντηση τον Ιούλιο του 2006 στην Μόσχα με τον Πρόεδρος της IRKUT Corporation Κατασκευάστριας Εταιρείας του Πυροσβεστικού-Διασωστικού αεροσκάφους Be-200 (Berief)
Συνάντηση τον Ιούλιο του 2006 στην Μόσχα με τον Πρόεδρος της IRKUT Corporation Κατασκευάστριας Εταιρείας του Πυροσβεστικού-Διασωστικού αεροσκάφους Be-200 (Berief)

 

Κατά τη διάρκεια των τεστ δοκιμής για την παραλαβή του πρώτου Πυροσβεστικού Ελικοπτέρου Super Puma στο εργοστάσιο της Eurocopter στη Μασσαλία.
Κατά τη διάρκεια των τεστ δοκιμής για την παραλαβή του πρώτου Πυροσβεστικού Ελικοπτέρου Super Puma στο εργοστάσιο της Eurocopter στη Μασσαλία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τον κύριο Πρωθυπουργό και Υπουργούς ως Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τον κύριο Πρωθυπουργό και Υπουργούς ως Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.