ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρεία μας προβαίνει στην κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων και στην εμπορία και μίσθωση αυτών.

Σήμερα διαχειρίζεται οκταόροφη οικοδομή με υπόγεια και πιλοτή επί των οδών Αλκιβιάδου και Διδύμου μελέτης και επίβλεψης ΕΛΜΕΚΑ ΜΕΠΕ.

Πολυκατοικία

Αναλυτική περιγραφή του ακινήτου

Επιστροφή

Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης