ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Φωτογραφίες

  • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρώπης με θέμα «Επαγγελματίας και Εθελοντής Πυροσβέστης», Απρίλιος 2001.

 

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)