ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Πολεμικό Μουσείο 2001
 
Πολεμικό Μουσείο 2001