ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Φωτογραφίες

  • Ολυμπιακός Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης για το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

 

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)