ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Ολυμπιακός Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης για το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.
 
Ολυμπιακός Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης για το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.