ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Φωτογραφίες

  • Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια της κρίσης που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007 από τις μεγάλες πυρκαγιές της Πελοποννήσου.

 

Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)