ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Δικαστικός Πραγματογνώμονας ειδικός σε θέματα:

 • Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού
 • Διερεύνησης Αστικών και Δασικών Πυρκαγιών
 • Αξιολόγησης καλής λειτουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα καθώς και εκτίμηση ζημιών.

Ημερομηνία Γεννήσεως 4-11-1958

Τόπος Μακρακώμη Φθιώτιδος

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμος με τη Θεοδώρα Παπαχρήστου του Δημητρίου με δύο παιδιά.

Στρατιωτική Θητεία

 • Ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού από το Μάρτιο του 1978 έως τον Ιούλιο του 1980.

 • Ως Διοικητής Λόχου Υποστήριξης Τάγματος και Διαχειριστής Εφοδίων.

Σπουδές

 • 1985 Πτυχίο Σχολής Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Ισότιμο ΑΕΙ)

 • 1991 Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμόρφωση

 • Διερεύνηση Εμπρησμών Δασικών Πυρκαγιών από το τμήμα της Δασικής Υπηρεσίας του FBI των USA (Wild Fire Origin and Cause Determination Course, United States Forest Service Law Enforcement & Investigations). Φωτογραφίες

 • Διερεύνηση Εγκλημάτων Εμπρησμού. (Fire Crime in Europe), Newcastle, 2008 Φωτογραφίες


Πυροσβεστικό Σώμα

Κατάταξη: Δόκιμος Πυροσβέστης Σεπτέμβριος 1980

Αποστρατεία: Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Μάρτιος 2008

Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

 • Τέσσερα συνεχή έτη στο Τμήμα Πυρασφαλείας – Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης πόλης Αθηνών.

Ως ειδικός ανακριτικός υπάλληλος διερεύνησα εκατοντάδες περιπτώσεις εγκλημάτων εμπρησμού και πραγματοποίησα δεκάδες συλλήψεις. Μεταξύ αυτών σύλληψη επικίνδυνου εμπρηστή που δρούσε στο κέντρο της πόλης των Αθηνών με εμπρησμούς σε παλιά Ι.Χ. και φορτηγά οχήματα, σύλληψη του περιβόητου Ματέϊ Σορίν με συνεργό του για εμπρησμούς σε μοτοποδήλατα. Σύλληψη του εμπρηστή παλαιών νεοκλασσικών κτιρίων και υπογείων στο κέντρο της Αθήνας. Σύλληψη εμπρηστή δασών στο Κορωπί και άλλες πολλές. Για τη δράση αυτή μου απονεμήθηκε από την Υπηρεσία η ηθική αμοιβή της Ευαρέσκειας.

Ηθικές και Υλικές Αμοιβές

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου απονεμήθηκαν οι παρακάτω ηθικές και υλικές αμοιβές:

Α) Ευαρέσκεια για καταδίωξη και σύλληψη επικίνδυνου εμπρηστή με σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του και μεγάλη δράση σε εμπρησμούς.

Λοιπές Υπηρεσιακές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες


Μελέτες – Εργασίες – Άρθρα

 • Το έγκλημα του εμπρησμού από Ποινική άποψη.

  • Εργασία που κατατέθηκε στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

 • Εγκληματολογική και Ανακριτική προσέγγιση του εμπρησμού.

  • Σημειώσεις για το μάθημα Ανακριτικής και Εγκληματολογίας της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι υπό έκδοση σχετικό εγχειρίδιο.


Διδακτική Εμπειρία

Καθηγητής για 15 συνεχή χρόνια:

 • Στις Σχολές Πυροσβεστών στο μάθημα Κανονισμός Εκπαίδευσης

 • Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών στο μάθημα Ποινικής Δικονομίας

 • Στη Σχολή Ανθυποραγών στα μαθήματα της Ποινικής Δικονομίας, Εγκληματολογίας και της Ανακριτικής.

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)

Newcastle, Σεπτέμβριος 2008, συμμετοχή στις Εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διερεύνηση του Εγκλήματος του Εμπρησμού (Fire Crime in Europe Conference 2008).
Newcastle, Σεπτέμβριος 2008, συμμετοχή στις Εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διερεύνηση του Εγκλήματος του Εμπρησμού (Fire Crime in Europe Conference 2008).