ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Δικαστικός Πραγματογνώμονας ειδικός σε θέματα:

 • Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού
 • Διερεύνησης Αστικών και Δασικών Πυρκαγιών
 • Αξιολόγησης καλής λειτουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα καθώς και εκτίμηση ζημιών.

Ημερομηνία Γεννήσεως 4-11-1958

Τόπος Μακρακώμη Φθιώτιδος

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμος με τη Θεοδώρα Παπαχρήστου του Δημητρίου με δύο παιδιά.

Στρατιωτική Θητεία

 • Ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού από το Μάρτιο του 1978 έως τον Ιούλιο του 1980.

 • Ως Διοικητής Λόχου Υποστήριξης Τάγματος και Διαχειριστής Εφοδίων.

Σπουδές

 • 1985 Πτυχίο Σχολής Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Ισότιμο ΑΕΙ)

 • 1991 Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

 • Τέσσερα συνεχή έτη στο Νομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μελετών με παράλληλα καθήκοντα Τμηματάρχου στο Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματισμού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν σημαντικά Νομοθετήματα όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Νόμος για τον Εθελοντή Πυροσβέστη, ο Κανονισμός Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, το Προεδρικό Διάταγμα για τις κρίσεις και προαγωγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η Εγκύκλιος Διαταγή για τη διενέργεια ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, το Προεδρικό Διάταγμα για τις ηθικές αμοιβές του Πυροσβεστικού Σώματος, τα Παράσημα, τα Μετάλλια και οι διαμνημονεύσεις που απονέμονται στο προσωπικό του και άλλα πολλά.

 • Οκτώ συνεχή έτη στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ως Τμηματάρχης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού

Ως Διευθυντής Οικονομικών

Ως Κλαδάρχης του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Φωτογραφίες

Στο διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προμηθειών και δημιουργίας Υποδομών αξίας άνω των 100.000.000 ευρώ. Επιπλέον σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Ολυμπιακό Πρόγραμμα του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο περιελάμβανε τη προμήθεια Πυροσβεστικών οχημάτων, οχημάτων ειδικού εξοπλισμού, ελικοπτέρων, μέσων ατομικής προστασίας, ατομικός πυροσβεστικός εξοπλισμός, πυροσβεστικά πλοιάρια και κτιριολογικό πρόγραμμα δέκα Πυροσβεστικών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Επίσης υλοποιήθηκε πρόγραμμα προμήθειας 165 Δασικών Πυροσβεστικών Οχημάτων με τη διαδικασία της Διακομματικής Επιτροπής Προμηθειών Σημαντικής Οικονομικής Τεχνικής Αξίας (ΣΟΤΑ).

Τέλος μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ σημαντικά έργα για το Πυροσβεστικό Σώμα όπως: κατασκευή επτά Πυροσβεστικών Σταθμών, έργο το οποίο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης (αναδείχθηκε Ανάδοχος) καθώς και έργα όπως η κατασκευή του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και το Αρχηγείο καθώς και η κατασκευή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών και Πιστοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος. Έργα τα οποία ήδη εγκρίθηκαν και επίκειται η υλοποίησή τους. Παράλληλα σχεδιάστηκε ο Πυροσβεστικός Εξοπλισμός για την λειτουργία των Πυροσβεστικών Σταθμών των νέων Εθνικών Οδών.


Εξειδικευμένες Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

 • Μέλος της Μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τα έτη 2006 και 2007.

 • Ειδικός Εισηγητής στην Διακομματική επιτροπή για Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ) προμήθειες για εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (600 πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων, πυροσβεστικά πλοιάρια κλπ).

 • Ειδικός εισηγητής στη Διακομματική Επιτροπή για Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ) για προμήθειες 165 δασικών πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων κατά το διάστημα 2006-2007.

 • Ολυμπιακός Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης για το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Φωτογραφίες

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνοοικονομικής Μελέτης Διαχείρισης Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Μικτής Επιτροπής Αξιολόγησης Εναερίων Μέσων Δασοπυρόσβεσης (Α/Φ) του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορίας. Φωτογραφίες

 • Πρόεδρος ή Μέλος σημαντικών Επιτροπών του Πυροσβεστικού Σώματος που είχαν σχέση με την εκπαίδευση, οργάνωση, λειτουργία, και τη δομή του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τον εξοπλισμό του.


Λοιπές Υπηρεσιακές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες


Συγγραφή Βιβλίων

 • Εφαρμογές Δημοσιονομικού Δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, έκδοση 2007


Μελέτες – Εργασίες – Άρθρα

 • Δυνατότητα εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εργασία που κατατέθηκε στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

 • Σήματα ασφαλείας και ασφάλεια στους χώρους εργασίας,

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

 • Ατομικά μέσα προστασίας του Έλληνα Πυροσβέστη,

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


Διδακτική Εμπειρία

Καθηγητής για 15 συνεχή χρόνια:

 • Στη Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ως Καθηγητής σε θέματα Δημοσιονομικού Δικαίου.

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης

Υπηρεσιακές δραστηριότητες
 

 

Υπηρεσιακές δραστηριότητες
Συμμετοχή Πυροσβεστικού Αεροσκάφους CANADER CL-415 σε εκπαιδευτική άσκηση στα Βίλια Αττικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια των τεστ δοκιμής για την παραλαβή του πρώτου Πυροσβεστικού Ελικοπτέρου Super Puma στο εργοστάσιο της Eurocopter στη Μασσαλία.
Κατά τη διάρκεια των τεστ δοκιμής για την παραλαβή του πρώτου Πυροσβεστικού Ελικοπτέρου Super Puma στο εργοστάσιο της Eurocopter στη Μασσαλία.

 

Ιούνιος του 2006 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του Πυροσβεστικού Αεροσκάφους Fire Boss.
Ιούνιος του 2006 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του Πυροσβεστικού Αεροσκάφους Fire Boss.