Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών

 

Σκοπός μας είναι η παροχή συμβουλών και η αξιολόγηση στοιχείων με στόχο την πληρέστερη εγκληματολογική διερεύνηση κάθε είδους εμπρησμών.

Περισσότερα για την Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών

 

Παροχή Συμβουλών Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Πολιτικής Προστασίας

 

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε: Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους που ελλοχεύουν στις μέρες μας και ιδίως από τους κινδύνους πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και εγκληματικών ενεργειών.

Περισσότερα για την Παροχή Συμβουλών Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Πολιτικής Προστασίας

 

Παροχή οικονομικών – νομικών και τεχνικών συμβουλών σε θέματα δημοσίου λογιστικού, προμηθειών, έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και τεχνικών έργων που είναι συναφή με την ασφάλεια, πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία.

 

Η εταιρεία μας παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περισσότερα για την Παροχή οικονομικών – νομικών και τεχνικών συμβουλών σε θέματα δημοσίου λογιστικού, προμηθειών, έργων ΣΔΙΤ
Επιστροφή

Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης