Η εταιρεία μας εκ του καταστατικού της μπορεί να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς συναφείς με την δραστηριότητά της όπως:

(α) Έκδοση ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, εξειδικευμένων εντύπων κλπ.

(β) Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, ημερίδων, εκδηλώσεων κλπ. εγχωρίων και διεθνών αναλόγων προς τους σκοπούς της.

(γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και εξοπλισμού παντός τύπου, είδους και χώρας προέλευσης αναλόγου με τους σκοπούς της.

(δ) Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ – ΚΕΚ κλπ. καθώς και η συνεργασία και εκπροσώπηση με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών.

Οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί όμως η εταιρεία μας μελετάει προτάσεις που δέχεται για συνεργασία με σκοπό την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών.

Επιστροφή
InterAigis 09 - 1η Διεθνής Έκθεση Πολιτικής Προστασίας Ασφαλείας Πυρασφαλείας Ειδικού Εξοπλισμού ΟΤΑ


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης