ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Συμμετοχή Πυροσβεστικού Αεροσκάφους CANADER CL-415 σε εκπαιδευτική άσκηση στα Βίλια Αττικής.
 
Συμμετοχή Πυροσβεστικού Αεροσκάφους CANADER CL-415 σε εκπαιδευτική άσκηση στα Βίλια Αττικής.