ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Εκπαιδευτική ημερίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
 
Εκπαιδευτική ημερίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας