ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Επίσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Παρισίων κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου έτους της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών.
 
Επίσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Παρισίων κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου έτους της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών.