ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Από την επίσκεψη στο εργοστάσιο κατασκευής του Βε-200 στο Irkutsk της Ρωσίας για την αξιολόγησή του.
 
Από την επίσκεψη στο εργοστάσιο κατασκευής του Βε-200 στο Irkutsk της Ρωσίας για την αξιολόγησή του.