ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τον κύριο Πρωθυπουργό και Υπουργούς ως Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
 
Συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τον κύριο Πρωθυπουργό και Υπουργούς ως Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.