ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Ως Κλαδάρχης του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
 
Ως Κλαδάρχης του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.