ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από το United States Forest Service Law Enforcement & Investigations
 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από το United States Forest Service Law Enforcement & Investigations.