ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Πρώτοι Πυροσβεστικοί αγώνες στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών
 
Πρώτοι Πυροσβεστικοί αγώνες στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών.