ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Από τις κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τους πέντε Προέδρους των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας
 
Από τις κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τους πέντε Προέδρους των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας.