1ος Όροφος 1ος Όροφος 1ος Όροφος 2ος Όροφος 2ος Όροφος 3ος Όροφος 3ος Όροφος 4ος Όροφος 4ος Όροφος 5ος Όροφος 6ος-7ος Όροφος Πολυκατοικία