ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Δικαστικός Πραγματογνώμονας ειδικός σε θέματα:

 • Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού
 • Διερεύνησης Αστικών και Δασικών Πυρκαγιών
 • Αξιολόγησης καλής λειτουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα καθώς και εκτίμηση ζημιών.

Ημερομηνία Γεννήσεως 4-11-1958

Τόπος Μακρακώμη Φθιώτιδος

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμος με τη Θεοδώρα Παπαχρήστου του Δημητρίου με δύο παιδιά.

Στρατιωτική Θητεία

 • Ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού από το Μάρτιο του 1978 έως τον Ιούλιο του 1980.

 • Ως Διοικητής Λόχου Υποστήριξης Τάγματος και Διαχειριστής Εφοδίων.

Σπουδές

 • 1985 Πτυχίο Σχολής Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Ισότιμο ΑΕΙ)

 • 1991 Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πυροσβεστικό Σώμα

Κατάταξη: Δόκιμος Πυροσβέστης Σεπτέμβριος 1980

Αποστρατεία: Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Μάρτιος 2008

Υπηρεσιακές Δραστηριότητες

 • Έξι έτη στη Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ως εκπαιδευτής Δοκίμων Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών

Κοσμήτορας (Διευθυντής Σπουδών) του Τμήματος Δοκίμων Ανθυποπυραγών. Φωτογραφίες

Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής, της οποίας υπήρξα ο πρώτος Διοικητής ο οποίος και οργάνωσα το σύνολο των κτιριακών, οργανωτικών, διοικητικών και εκπαιδευτικών υποδομών σε ένα χώρο ο οποίος προβλέπονταν για διαφορετικές χρήσεις. Φωτογραφίες

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών υπήρξα μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Πυροσβεστική Εκπαίδευση» έκδοση 1996, του Εγχειριδίου «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» έκδοση 2005 και του βιβλίου «Πυροσβέστης και Σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα» έκδοση 2007. Φωτογραφίες

 

Ηθικές και Υλικές Αμοιβές

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου απονεμήθηκαν οι παρακάτω ηθικές και υλικές αμοιβές:

Δ) Εύφημος μνεία για εξαίρετη πράξη, συμμετοχή στην συγγραφή και έκδοση του εγχειριδίου «Πυροσβεστική Εκπαίδευση»

Ε) Εύφημος μνεία και υλική αμοιβή για τη συγγραφή τριών εγχειρίδιων που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.


Λοιπές Υπηρεσιακές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες


Συγγραφή Βιβλίων

 • Κανονισμός Στολών Πυροσβεστικού Σώματος, έκδοση 1992.

 • Πυροσβεστική Εκπαίδευση, έκδοση 1996.

 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, έκδοση 2005.

 • Πυροσβέστης και Σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα, έκδοση 2007.

 • Εφαρμογές Δημοσιονομικού Δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, έκδοση 2007


Μελέτες – Εργασίες – Άρθρα

 • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις κατά την διάρκεια διαχείρισης κρίσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Εισήγηση σε σεμινάριο Επιμόρφωσης του ΕΚΚΑΒ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι υπό έκδοση σχετικό βιβλίο.

 • «Δασικές πυρκαγιές και Τοπική Αυτοδιοίκηση ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων»

Περιοδικό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ιούλιος 2008,

 • Εκδότης του περιοδικού «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ».

Επίσημο έντυπο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για 11 συνεχή χρόνια με δεκάδες νομικά, επιστημονικά και συνδικαλιστικά άρθρα και εργασίες.


Διδακτική Εμπειρία

Καθηγητής για 15 συνεχή χρόνια:

 • Στις Σχολές Πυροσβεστών στο μάθημα Κανονισμός Εκπαίδευσης

 • Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών στο μάθημα Ποινικής Δικονομίας

 • Στη Σχολή Ανθυποραγών στα μαθήματα της Ποινικής Δικονομίας, Εγκληματολογίας και της Ανακριτικής.

 • Στη Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ως Καθηγητής σε θέματα Δημοσιονομικού Δικαίου.

 • Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στα μαθήματα Διαχείρισης κρίσεων – Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης

Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής.
Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής.