ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Φωτογραφίες

  • Τέλος μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ σημαντικά έργα για το Πυροσβεστικό Σώμα όπως: κατασκευή επτά Πυροσβεστικών Σταθμών, έργο το οποίο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης (αναδείχθηκε Ανάδοχος) καθώς και έργα όπως η κατασκευή του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και το Αρχηγείο καθώς και η κατασκευή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών και Πιστοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος. Έργα τα οποία ήδη εγκρίθηκαν και επίκειται η υλοποίησή τους. Παράλληλα σχεδιάστηκε ο Πυροσβεστικός Εξοπλισμός για την λειτουργία των Πυροσβεστικών Σταθμών των νέων Εθνικών Οδών.

 

 

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)