ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Φωτογραφίες

  • Διοικητής για συνεχή έτη της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλλια Αττικής, της οποίας υπήρξα ο πρώτος Διοικητής ο οποίος και οργάνωσα το σύνολο των κτιριακών, οργανωτικών, διοικητικών και εκπαιδευτικών υποδομών σε ένα χώρο ο οποίος προβλέπονταν για διαφορετικές χρήσεις.

 

 

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)