ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

Φωτογραφίες

  • Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνοοικονομικής Μελέτης Διαχείρισης Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Μικτής Επιτροπής Αξιολόγησης Εναερίων Μέσων Δασοπυρόσβεσης (Α/Φ) του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

 

 

Επιστροφή
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)