Ασφάλεια, Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία
και πολιτική προστασία

Η εταιρεία μας έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει επ' ωφελεία των πελατών της και της αγοράς τις επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις, την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των Μετόχων και των Συνεργατών της στους τομείς της Ασφάλειας, της Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Ασφάλεια, Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

Έρευνα και Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Αναλυτικά οι "Υπηρεσίες"
Ιστορικό
Για τις Ασφαλιστικές
Εταιρίες
Ειδικά για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες παρέχονται επιπλέον:

Διερεύνηση Εκρήξεων – Εμπρησμών, Αξιολόγηση μέσων και μέτρων ασφάλειας, πυρασφάλειας-πυροπροστασίας και έλεγχος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτών...

Ειδικά προγράμματα
για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες
Για τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.)
Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχονται προγράμματα όπως:

Η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού στον οποίον αναλύονται η τρωτότητα και η επικινδυνότητα της περιοχής ή του χώρου...

Ειδικά προγράμματα
για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Για τις Συμπράξεις
Δημοσίου & Ιδιωτικού
Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Παροχή οικονομικών – νομικών
και τεχνικών συμβουλών σε
θέματα έργων ΣΔΙΤ.

Παροχή οικονομικών – νομικών και τεχνικών συμβουλών σε θέματα δημοσίου λογιστικού, προμηθειών, έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και τεχνικών έργων που είναι συναφή με την ασφάλεια, πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Ειδικά προγράμματα
για τις Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Μελέτες Πυρασφάλειας
- Πυροπροστασίας
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας χώρων και εγκαταστάσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος για τους οποίους είναι αναγκαία η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας.

Μελέτες Πυρασφάλειας
-Πυροπροστασίας
Δελτία Τύπου
Εθελοντισμός για την προστασία των δασών
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΛΛΑΣ, 09/05/09


Η ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
πραγματοποίησε για λογαριασμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτσης και του ομίλου EUROBANK EFG στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος "Είναι Καθήκον Μας" Πανελλαδική έρευνα για τον εθελοντισμό για την προστασία των δασών.

Interaigis Blog
Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου

Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. – Νομικός (Πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης)

Στοιχεία διεύθυνσης